Có đa ngôn ngữ không?

Có khả năng trò chuyện với người dùng nước ngoài.
Ngôn ngữ thì có tiếng Trung (truyền thống) ,tiếng Anh , tiếng Thái , tiềng Tây Ban Nha
Tiếng Trung (phổ thông) thì có cung cấp trong bản beta

Cũng có thể sử dụng khi làm việc tại nước ngoài

Trang chatwork nước ngoài