Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cách xác thực với một Apple ID hoặc tài khoản Google hoặc bằng cách nhập địa chỉ email.

 

Các bước đăng ký bằng địa chỉ email và mật khẩu

 1. Truy cập vào đường link: Đăng ký mới
 2. Nhập địa chỉ email và chọn tiếp tục.
  202401_preregister_pc_vi_email (1).png
 3. Bạn sẽ nhận được một email yêu cầu xác nhận đăng ký tài khoản. Bấm chọn [Bắt đầu]Screen_Shot_2022-10-18_at_16.25.52.png

   

 4. Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết cho hồ sơ, sau đó đánh dấu chọn [Tôi không phải là người máy]
 5. Nhấp chọn "Đồng ý và bắt đầu" để hoàn tất quá trình đăng ký thành viên của bạn.
 6. Bấm vào nút "Mở Chatwork" trên trang Đã hoàn thành đăng ký thành viên.
  Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký, bạn có thể sử dụng tính năng trò chuyện.

 

Các bước đăng ký bằng Apple ID hoặc tài khoản Google

 1. Truy cập màn hình đăng ký mới cho Chatwork, bấm vào nút "Tiếp tục với Google" hoặc "Tiếp tục với Apple", chọn địa chỉ email bạn muốn đăng ký trên màn hình xác thực tương ứng và hoàn tất quá trình xác thực.
  *Quá trình đăng ký bằng Apple ID chỉ hoạt động trên hệ điều hành iOS (trình duyệt dành cho thiết bị di động).

  202401_preregister_pc_vi_google.jpg
  202401_preregister_ios_vi.jpg
 2. Bạn sẽ được đưa đến trang Nhập thông tin bắt buộc. Hãy nhập thông tin khách hàng của bạn.

  *Bạn có thể thay đổi các mục thông tin bắt buộc là "Tên" và "Địa chỉ email" bất cứ lúc nào.
  Vui lòng xem trang "Thay đổi địa chỉ email/tên đăng nhập" để biết thông tin về các bước thực hiện.
  *Đối với "Tên công ty", vui lòng xem trang "Thay đổi tên công ty".
  *"Số điện thoại" sẽ không hiển thị trong thông tin đăng ký (hồ sơ) Chatwork.
  *Nếu bạn đăng ký từ nước ngoài và không có số điện thoại tại Nhật Bản, vui lòng cân nhắc sử dụng phiên bản tiếng Anh.
  (Xin lưu ý rằng giao dịch thanh toán sẽ có đơn vị đô la Mỹ khi chuyển sang tiếng Anh.) 3. Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết cho hồ sơ, sau đó đánh dấu chọn [Tôi không phải là người máy]
 4. Nhấp chọn "Đồng ý và bắt đầu" để hoàn tất quá trình đăng ký thành viên của bạn
 5. Bấm vào nút "Mở Chatwork" trên trang Đã hoàn thành đăng ký thành viên
  Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký, bạn có thể sử dụng tính năng trò chuyện.