Tập tin sẽ bị xóa trong những trường hợp nào?

Nếu người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện hoặc tài khoản của họ bị xóa thì các tập tin có thể bị xóa vì lý do bảo mật và quản lý người dùng.
Vui lòng tham khảo thông tin sau đây để biết các điều kiện nào sẽ xóa tập tin.

Mục lục

 

Nếu dịch vụ bị hủy

Nếu dịch vụ Chatwork bị hủy, mọi tập tin đã tải lên sẽ bị xóa khỏi tất cả các cuộc trò chuyện.

Nếu hợp đồng tổ chức bị hủy, các tập tin do tất cả người dùng thuộc tổ chức này đã tải lên sẽ bị xóa.

 

Nếu người dùng rời khỏi hoặc bị xóa khỏi cuộc trò chuyện

Khi người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện, tất cả các tập tin mà người dùng này đã tải lên sẽ bị xóa.

Đối với hợp đồng tổ chức, khi người dùng khác thuộc cùng tổ chức với người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện vẫn còn tham gia cuộc trò chuyện thì các tập tin do người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện đã tải lên sẽ không bị xóa và chủ sở hữu tập tin sẽ được thay đổi thành "tổ chức".

* "Chủ sở hữu tập tin" biểu thị người dùng đã gửi (đăng) tập tin này.

Tất cả người dùng thuộc cùng một tổ chức đang tham gia cuộc trò chuyện đều có thể chỉnh sửa hoặc xóa các tập tin có chủ sở hữu đã được thay đổi thành "tổ chức".

Người dùng có thể nhấn vào biểu tượng Thư mục ở góc trên bên phải của cuộc trò chuyện để xóa các tập tin có chủ sở hữu đã được thay đổi thành "tổ chức".

 

Nếu quản trị viên xóa tài khoản người dùng

Nếu quản trị viên tổ chức xóa một người dùng được quản lý thì kết quả sẽ giống như khi người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện.

* Chủ sở hữu của các tập tin được tải lên cuộc trò chuyện trực tiếp với những người dùng thuộc cùng một tổ chức sẽ được đổi thành "tổ chức".

* Các tập tin được tải lên cuộc trò chuyện trực tiếp với những người dùng bên ngoài tổ chức sẽ bị xóa.

 

Nếu người dùng di chuyển sang tổ chức khác

Nếu một người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện vì di chuyển sang tổ chức khác thì người dùng này sẽ được coi là người dùng của tổ chức tiếp theo khi họ rời khỏi cuộc trò chuyện.

Do đó, các tập tin sẽ bị xóa ngay cả khi những người dùng thuộc tổ chức trước đó của người dùng di chuyển vẫn còn tham gia cuộc trò chuyện.

Khi một người dùng khác thuộc tổ chức tiếp theo của người dùng di chuyển vẫn còn tham gia cuộc trò chuyện thì các tập tin sẽ không bị xóa và chủ sở hữu sẽ được thay đổi thành "tổ chức tiếp theo".

※ Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo "Tính năng di chuyển người dùng".