khi upload file lên bằng điện thoại thì có bị giới hạn dung lượng không?

Vì không có giới hạn dung lượng nên bạn nến có thể sử dụng đến mức tối đa của thể sử dụng của chatwork và IOS.

Tuy nhiên thời giản tải dữ liệu lên nếu vượt qua 60 giây mà chưa hoàn thành thì sẽ bị báo lỗi.

Vì vậy nếu tải dữ liệu có dung lượng lớn lên thì nếu dùng đường truyền có tốc độ chậm thì sẽ có khả năng xuất hiện lỗi.