Đôi khi âm thanh thông báo trong Safari không được phát.

Nếu bạn đang sử dụng Safari thì trong một số trường hợp, tùy thuộc vào cài đặt của trình duyệt, âm thanh thông báo sẽ không phát khi trình duyệt được mở trong nền. Bạn cũng có thể cài đặt để âm thanh thông báo vẫn phát trong nền bằng cách bật tùy chọn tự động phát trong phần cài đặt. Các bước hướng dẫn cho việc cài đặt này được liệt kê ở bên dưới.

  1. Mở màn hình "Cài đặt" trong Safari.
  2. Chọn Trang web>Phát Tự động. Khi bạn mở Chatwork trong Safari, bạn sẽ thấy chatwork.com trong danh sách giống như hình dưới; hãy chọn "Cho phép Tự động Phát Tất cả" từ trình đơn thả xuống.