Gửi hình ảnh

Gủi hình ảnh

Từ icon [カメラ] có ở bên dưới màn hình trò chuyện , bấm vào [chọn hình ảnh] hoặc [chụp ảnh]. Thì có thể gửi hình ảnh.

Tại[chọn hình ảnh ] thì có thể chọn nhiều hình.

87-01.jpg