Xóa hình ảnh , dữ liệu

Xoá dữ liệu

Bấm [file]từ menu [] có phía trên bên phải màn hình trò chuyện , bấm [xoá] từ nút [] có ở bên phải file muốn xoá .
Nếu bấm [xoá] của[màn hình thông báo lần cuối]thì dữ liệu sẽ được xoá.


85-01.jpg