Hoàn thành công việc

Từ menu [] có ở phía trên bên trái mà hình danh sách trò chuyện , bấm vào [công việc]và bấm vào nút[xong] có ở phía dưới bên phải của công việc muốn hoàn thành .

Hoặc từ màn hình [quản lí công viêc] cũng có thể hoàn thành công việc bằng thao tác như trên .

77-01.png