Xóa công việc

Bấm vào [công việc] từ menu [] phía trên bên phải màn hình trò chuyện , bấm vào thùng rác của công việc nào muốn xóa .
Vì sẽ hiển thị ra màn hình thông báo nếu bấm [xóa] thì sẽ xóa công việc.

Hoặc từ màn hình 「quản lí công việc」 cũng có thể xóa công việc bằng thao tác giống như trên.


75-01.png