Không thể bật thông báo trên màn hình

Nếu thông báo trên màn hình không hiển thị, vui lòng xác nhận các mục sau.

1) Kiểm tra trình duyệt đang sử dụng

Thông báo trên màn hình khả dụng trên các trình duyệt sau: Google Chrome, Firefox V22.0 trở lên, Safari 6 trở lên.
Thông báo trên màn hình không khả dụng trên các trình duyệt khác với các trình duyệt trên.

2) Kiểm tra “Sở thích"

Chọn mục “Sở thích” từ cột tên ở trên cùng bên phải và kiểm tra màn hình.
Kiểm tra xem ô "Chỉ thông báo khi ai đó đề cập đến bạn" có đánh dấu chọn hay không.
Nếu có đánh dấu chọn, bạn sẽ không được thông báo về những bài viết mà bạn không được nhận TO hoặc RE.

_4_Chatwork_-__OP_____________.png

3) Kiểm tra các điều kiện thông báo

Thông báo không được hiển thị khi có một trong các điều kiện sau.

・Màn hình Chatwork đang hoạt động
・Chatwork không được mở trong trình duyệt

Kiểm tra xem thông báo có hiển thị không mặc dù không đáp ứng một trong các điều kiện trên.

Nếu bạn thay đổi máy tính, bạn cần phải định cài đặt lại cấu hình này.
Từ “Sở thích" trong Chatwork, hãy thử tắt "Bật thông báo trên màn hình" rồi bật lại.

4) Tắt tiện ích bổ sung

Có khả năng điều này là do các tiện ích bổ sung (công cụ mở rộng chức năng) gây ra.
Hãy thử huỷ kích hoạt các tiện ích bổ sung.

[Nếu sử dụng Google Chrome]
Cài đặt và quản lý phần mở rộng

[Nếu sử dụng Firefox]
Tắt hoặc xóa Tiện ích bổ sung

* Không cần phải xóa các tiện ích bổ sung. Chỉ cần thử tắt chúng.

Khởi động lại trình duyệt sau khi tắt tiện ích bổ sung.
Nếu các thông báo hiển thị bình thường sau khi khởi động lại, thì các tiện ích bổ sung chính là nguyên nhân.

5) Kiểm tra cài đặt thông báo của Google Chrome

Kiểm tra xem thông báo có bị từ chối trong "Cài đặt trang web" cho Google Chrome hay không.

Khởi động Google Chrome và kiểm tra 2 vị trí sau.
[ Cài đặt ] → [ Nâng cao ] → [ Quyền riêng tư và bảo mật,>Cài đặt trang ] → [ Thông báo ]

・Kiểm tra xem "https://www.chatwork.com:443" và "https://kcw.kddi.ne.jp:443" có được liệt kê trong "Cho phép" hay không. (Nếu chúng không được liệt kê, hãy thêm vào).

6) Kiểm tra xem các nút "Cho phép" hoặc "Chặn" có xuất hiện ở đầu trình duyệt hay không

Sau khi đánh dấu vào ô "Trang web có thể yêu cầu gửi thông báo" trong cài đặt thông báo từ 5), hãy tắt "Bật thông báo trên màn hình" trong Tùy chọn dành cho Chatwork rồi bật lại và kiểm tra xem các nút "Cho phép" hoặc "Chặn" có xuất hiện ở đầu trình duyệt hay không.

Nếu các nút được hiển thị, hãy nhấp vào "Cho phép".
Để thêm, menu “Sở thích” có thể được hiển thị bằng cách nhấp vào tên ở trên cùng bên phải của màn hình đăng nhập.

7) Kiểm tra cài đặt cửa sổ bật lên của Google Chrome

Khởi động Google Chrome và kiểm tra các mục sau.

[ Cài đặt ] → [ Nâng cao ] → [ Quyền riêng tư và bảo mật,>Cài đặt trang ] → [ Cửa sổ bật lên và chuyển hướng ]

・Kiểm tra xem "https://www.chatwork.com:443" và "https://kcw.kddi.ne.jp:443" có được liệt kê trong "Được phép" hay không. (Nếu chúng được liệt kê, hãy xóa chúng).

8) Kiểm tra cài đặt thông báo của Google Chrome

Trong khi đăng nhập vào Chatwork trên Google Chrome, hãy nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở bên trái thanh địa chỉ và thay đổi danh mục [ Thông báo ] thành [ Cho phép ].

Tải lại trình duyệt và kiểm tra thông báo trên màn hình để xem điều này có giải quyết được sự cố hay không.

Hình ảnh tham khảo:

420a3a93d99828a504d38815af53a54c.png

9) Kiểm tra xem thông báo có được bật trên Hệ điều hành hay không

Đối với Mac OS, bạn có thể kiểm tra bằng các bước sau.
Chọn trình duyệt bạn đang sử dụng từ Tùy chọn Hệ thống > Thông báo và kiểm tra xem kiểu thông báo không được đặt là "Biểu ngữ" hay "Cảnh báo" trong màn hình cài đặt.

Đối với Windows 10, bạn có thể kiểm tra bằng các bước sau.

■ Cách kiểm tra
1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng trong menu khởi động
2. Nhấp vào "Hệ thống"
3. Nhấp vào "Thông báo và hành động" trong menu bên trái
4. Cuộn xuống một chút trên màn hình và kiểm tra xem trình duyệt đang sử dụng đã được bật chưa trong phần "Nhận thông báo từ những người gửi này"

10) Kiểm tra cài đặt "Focus Assist" của Windows

Kiểm tra xem "Focus Assist" có bị tắt trong cài đặt Windows hay không.

Nếu không có giải pháp nào ở trên thực hiện được, xin liên hệ với chúng tôi. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ từ liên kết bên dưới.
https://www.chatwork.com/cw_support_vn