Cảnh báo Đăng nhập qua Email là gì?

Cảnh báo Đăng nhập qua Email là tính năng bảo mật nhằm ngăn chặn bên thứ ba truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Mỗi khi có hành vi đăng nhập từ thiết bị hay trình duyệt mới vào tài khoản Chatwork mà bạn đang sử dụng, bạn sẽ nhận được email có chứa thông tin chi tiết về hành vi đăng nhập đó.

Chức năng này cho phép bạn nhanh chóng phát hiện ra hành vi đăng nhập khả nghi và kịp thời xử lý mọi trường hợp bên thứ ba truy cập trái phép vào tài khoản của mình.

Tính Năng Này Được Áp Dụng Với Đối Tượng Nào?

Mọi người dùng

Cảnh báo sẽ được gửi khi nào?

Bạn sẽ nhận được cảnh báo đăng nhập qua email khi có hành vi đăng nhập vào tài khoản của mình từ các thiết bị hay trình duyệt mà bạn thường không sử dụng, trong đó bao gồm:

 • Hành vi đăng nhập từ thiết bị mới (máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động)
 • Hành vi đăng nhập từ trình duyệt mới
  • Hành vi đăng nhập từ trình duyệt mà bạn chưa bao giờ sử dụng
  • Hành vi đăng nhập từ trình duyệt mà bạn đã xóa cookie
  • Hành vi đăng nhập khi đang sử dụng các chế độ như cửa sổ Ẩn danh của Google Chrome do chế độ này không lưu trữ lịch sử duyệt web (bạn sẽ nhận được thông báo sau mỗi lần đăng nhập do chế độ này không lưu lại cookie)

*Lưu ý: Nếu bạn có nhiều tài khoản, những điều kiện này sẽ được áp dụng riêng cho từng tài khoản.
*Khi bạn đăng nhập lần đầu sau khi chúng tôi triển khai tính năng này (vào tháng 4/2024), hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo đăng nhập qua email kể cả nếu bạn đăng nhập trên thiết bị hoặc trình duyệt mà mình thường sử dụng. Sau lần cảnh báo đầu này, bạn sẽ chỉ nhận email khi đăng nhập trên các thiết bị hoặc trình duyệt mà mình thường không sử dụng.
*Không thể tắt Cảnh báo Đăng nhập qua Email.

Nội dung Cảnh báo

Cảnh báo Đăng nhập qua Email sẽ chứa các thông tin sau nhằm giúp bạn xác định xem hành vi đăng nhập này là do bản thân mình hay người khác thực hiện:

 • Ngày và thời gian đăng nhập
 • Thông tin thiết bị
 • Địa chỉ IP
 • Phương thức xác thực

Nếu bạn nhận được cảnh báo về hành vi đăng nhập mà không phải do mình thực hiện

vui lòng truy cập vào liên kết sau:
Nhận được email thông báo đăng nhập không mong muốn

Nếu hành vi đăng nhập là do bạn thực hiện, bạn không cần làm gì thêm.