Thông tin có được bảo mật không ?

Có . trò chuyện hay công việc tất cả đều được bảo mật , liên lạc có đính kèm theo file thì
cũng được bảo mặt bằng SSL nên rất an toàn .

SSL là viết tắt của chữ Secure Socket Layer được dụng rộng rãi trong các web online ,
bảo mật nội dung tin nhắn , đề phòng bị xem trộm tin , giả mạo .
(mã hóa algorithm thì bạn hãy chon tính năng tốt nhất cho trình duyệt đang sử dụng )

Các tài liệu đã tải lên thì đang được dụng phương thức bảo mật AES256 để bảo mật