Nhận được email thông báo đăng nhập không mong muốn

Nếu bạn nhận được email thông báo đăng nhập không mong muốn, đó có thể là do bên thứ ba truy cập trái phép. Vui lòng thực hiện các biện pháp sau đây tùy thuộc vào phương thức xác thực của bạn.

Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu

Vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn và bật tính năng xác thực hai yếu tố.

  • Thay đổi mật khẩu của bạn

Việc sử dụng cùng một địa chỉ email và mật khẩu cho Chatwork cùng với nhiều dịch vụ khác sẽ làm tăng nguy cơ truy cập trái phép. Vì vậy, bạn nên đổi sang mật khẩu khác nhau đối với từng dịch vụ.

・Thay đổi thông tin người dùng: Tên đăng ký, Email, Mật khẩu.
https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/203353790

Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu hiện tại của mình, vui lòng kiểm tra ở trang bên dưới.
Quên mật khẩu đăng nhập

  • Bật Tính năng Xác thực Hai yếu tố

Việc bật tính năng xác thực hai yếu tố sẽ đòi hỏi thông tin được gắn với thiết bị di động của bạn mới có thể đăng nhập. Do đó, ngay cả khi bên thứ ba lấy được địa chỉ email và mật khẩu của bạn, tính năng này sẽ ngăn chặn hành vi đăng nhập trái phép, giúp tăng tính bảo mật.

Vui lòng truy cập trang bên dưới để biết cách bật tính năng xác thực hai yếu tố.
Đặt Xác thực hai yếu tố

Đăng nhập bằng tính năng đăng nhập một lần với xác thực SAML

Vui lòng kiểm tra phần cài đặt bảo mật cho IdP (Nhà cung cấp Danh tính) của bạn.
*Chúng tôi không hỗ trợ kỹ thuật đối với phần cài đặt bảo mật của Nhà cung cấp Danh tính

Đăng nhập bằng Apple/Đăng nhập bằng Google

Vui lòng kiểm tra phần cài đặt bảo mật ID Apple hoặc Tài khoản Google của bạn.
*Chúng tôi không hỗ trợ kỹ thuật đối với phần cài đặt bảo mật ID Apple/Tài khoản Google.