Tôi không nhận được bất kỳ email nào

Trường hợp mail không nhận được mail từ Chatwork thì xin hãy kiểm tra các hạng mục bên dưới :

1)Kiểm tra thư mục spam

kiêm tra xem có bị cho vào thư mục spam của phần mền mail đang sử dụng .

2) Kiểm tra cài đặt hộp thư chỉ định

Trường hợp mà dùng địa chỉ mail điện thoại đăng ký với trong điện thoại thì
kiểm tra xem có cài đặt hộp thư nhặn tin chưa ,
hoặc từ chối nhận mail từ địa chỉ mail pc không .

ngoài ra do cài đặt cấp đọ narisumasi quá cao thì cũng có thể không nhận được mail .

3)Đăng ký địa chỉ gửi mail

Trường hợp cài đặt nhăn tin theo chỉ định và cho phép nhận tin thì
xin hãy đăng ký địa chỉ gửi mai theo các dạng bên dưới .

  • info@chat-work.com
  • info@Chatwork.com
  • info@support.Chatwork.com
  • noreply@kcw.kddi.ne.jp (Trường hợp KDDI Chatwork)

4)Trường hợp Gmail

Trong hợp thư đến thì được chia ra làm 3 tab 「chính」「xã hội 」「quảng cao」
nên hãy kiểm tra lại có bị cho vào 「quảng cáo」 hay「xã hội」 không.

Trường hợp ứng dụng gmail thì bấm vào 「≡」 phía trên bên trái kiểm tra xem
có bị cho vào 「quảng cáo」「xã hội」 không.

Trường hợp mà bị cho vào 「quảng cáo」「xa hội」 Bên dưới là cách làm cho mail quay về phân 「chính」

1)
Kéo mail của công ty chúng tôi thả vào phần 「chính 」

2)
Sẽ xuất hiện bản lưu ý rằng「 từ đây về sau ban có muốn giông như thế này không」 hãy chọn vào nút「có 」 bên phải của nội dung lưu ý