Tôi có thể yêu cầu cung cấp hóa đơn và biên lai không?

Chatwork không cung cấp biên lai/ hóa đơn thanh toán Paypal Nếu bạn muốn có biên lai/ hóa đơn, vui lòng kiểm tra email mà bạn nhận được từ Paypal khi thanh toán.