Môi trường vận hành cho Chatwork Live

Thoại tiếng và thoại truyền hình trên Chatwork Live có thể sử dụng trong các môi trường sau đây.
 

Trình duyệt khuyến cáo nên dùng

Đối với Windows Đối với Mac

 Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome 32bit
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox
Phiên bản ổn định mới nhất của Microsoft Edge (dựa trên nhân Chromium)

Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox
Safari 13.1 trở lên

* Chatwork Live không hoạt động trên Windows RT,Internet Explorer Store App,Microsoft Edge.
* Tính năng chia sẻ màn hình không khả dụng trên ứng dụng Safari và Desktop.
* Tùy theo thời hạn hỗ trợ và quá trình cải thiện, có thể có những thay đổi về trình duyệt hỗ trợ mà không có sự báo trước. 

Ứng dụng điện thoại thông minh

 Đối với các ứng dụng iOS Đối với các ứng dụng Android
iOS 15 / iPadOS 15 trở lên

Hệ điều hành Android 9.0 trở lên

*Số người tối đa có thể tham gia vào cuộc gọi thoại tùy thuộc vào khả năng của thiết bị và tốc độ mạng của bạn.
*Bạn có thể sử dụng chức năng chia sẻ màn hình trên ứng dụng Android.

 

Số người tham gia tối đa trong mỗi cuộc trao đổi

  Chia Sẻ Màn Hình
Miễn phí Đến 4 
Cá nhân / Doanh nghiệp Đến 14 

 

Cài đặt mạng

Phải cấp quyền cho các miền và cổng được liệt kê dưới đây để có thể sử dụng Chatwork Live.
Không thể dùng ứng dụng di động Chatwork Live trên các mạng có hạn chế về kết nối.

MiềnCổng

Miền Cổng:

*.agora.io
*.agoraio.cn

*.sd-rtn.com

TCP:
80; 443; 3433; 4700 ~ 5000; 5668; 5669;  6080; 6443; 8667; 9667 ; 9591; 95933

UDP:
3478; 4700 ~ 5000; 10000 ~ 65535


* Chatwork Live có thể không hoạt động chính xác nếu những miền và cổng trên không được quyền giao tiếp.
* Đề nghị những người dùng đã đặt hạn chế với các điểm truy cậ p hãy đảm bảo cấp quyền thích hợp trong phầ n cài đặt trước khi sử dụng dịch vụ.


Xử lý máy chủ proxy
Chatwork Live đã hỗ trợ máy chủ proxy có xác thực.
Máy chủ proxy sử dụng thông tin từ từng thiết lập của hệ thống hệ điều hành.