Gọi thoại/Gọi hình ảnh

Gọi thoại/ Gọi hình ảnh với các thành viên tham gia trò chuyện .
Hướng dẫn:

(1) Chọn biểu tượng máy quay tại khung soạn tin nhắn. 
(2) Lựa chọn thành viên hoặc tất cả muốn gọi thoại/ gọi video

(3) Bấm nút [Gọi thoại hình ảnh] hoặc [Cuộc gọi chỉ có tiếng] để bắt đầu
mceclip2.png    mceclip1.png

- Khi tham gia vào cuộc gọi -> Hình dưới sẽ xuất hiện.

mceclip3.png 

Người dùng có thể chia sẻ màn hình cần chia sẻ và [Ngừng chia sẻ màn hình] để thành viên khác có thể chia sẻ màn hình

mceclip5.png mceclip4.png

Một số lưu ý:

- Nếu vượt quá số người quy định thì tự động chuyển gọi từ hình ảnh sang gọi thoại.

- Để chất lượng cuộc duy trì ổn định, số lượng người tham dự nên ít hơn 14 người.

ĐỂ CÓ MỘT CUỘC HỌP HIỆU QUẢ:

- Các thành viên khác có thể tham gia cuộc gọi đã bắt đầu bằng cách bấm vào nút [bắt đầu trò chuyện] từ cuộc gọi đang diễn ra

- Lưu ý chất lượng đường truyền khi thực hiện cuộc gọi

- Chỉ bật Micro khi cần trao đổi để tránh tiếng ồn

- Tất cả mọi người đều bật video. Việc nhìn thấy nhau rất quan trọng, giúp tập trung trao đổi công việc.

- Có thể chia sẻ màn hình để các thành viên khác cùng theo dõi các bước, quy trình đang đề cập.