Xuất danh sách người dùng (thông tin người dùng, trạng thái sử dụng, trạng thái cài đặt xác thực 2 bước) ra CSV

Quản trị viên Gói Kinh doanh / Gói Doanh nghiệp có thể sử dụng chức năng xuất ra CSV để kiểm tra thông tin về người dùng trong tổ chức.

Mục

Chi tiết

Thông tin người dùng

ID tài khoản, tên, địa chỉ email đăng nhập, thông tin hồ sơ, v.v.

Trạng thái sử dụng

Tên, địa chỉ email đăng nhập, ngày và giờ đăng nhập lần cuối, dung lượng tập tin đã sử dụng (MB)

Trạng thái cài đặt xác thực 2 bước

ID tài khoản, tên, địa chỉ email đăng nhập, cài đặt xác thực 2 bước, cài đặt số điện thoại dự phòng

 

Các bước xuất ra CSV

  1. Từ [Cài đặt Quản trị viên] trong menu bên dưới [Tên Người dùng] ở góc trên bên phải của màn hình trò chuyện, truy cập Trang Cài đặt Quản trị viên.
  2. Nhấp vào [Danh sách Người dùng] trong menu bên trái màn hình.
  3. Việc nhấp vào từng mục từ [Xuất ra CSV] ở góc dưới bên phải của màn hình [Danh sách Người dùng] sẽ xuất ra (tức là tải về) tập tin CSV.