Tôi nhận được email không mong muốn có mã xác thực

Nếu bạn nhận được email không mong muốn có mã xác thực, có thể bên thứ ba đã cố gắng đăng nhập trái phép vào tài khoản của bạn. Vì vậy, vui lòng thay đổi hai cài đặt bên dưới.

Vui lòng làm theo quy trình này trong thời gian sớm nhất có thể vì đây là biện pháp bảo vệ dữ liệu của bạn.

Xác thực hai yếu tố

Bạn thực sự nên thiết lập tính năng xác thực hai yếu tố cho tài khoản của mình để giảm nguy cơ truy cập trái phép.

Khi thiết lập tính năng xác thực hai yếu tố, bạn cần phải có thông tin được gắn với điện thoại thông minh của mình mới có thể đăng nhập. Do đó, bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình ngay cả khi địa chỉ email và mật khẩu của bạn bị xâm phạm.

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để thiết lập tính năng xác thực hai yếu tố.

- Ứng dụng Xác thực:
Đặt Xác thực hai yếu tố (ứng dụng xác thực)

- SMS:
Cài đặt Xác thực hai yếu tố (SMS)

Đổi mật khẩu

Nếu bạn đang sử dụng cùng địa chỉ email và mật khẩu cho nhiều dịch vụ bao gồm cả Chatwork hoặc nếu mật khẩu của bạn dễ đoán, bạn thực sự nên đổi mật khẩu cho từng dịch vụ thành mật khẩu khác để giảm nguy cơ truy cập trái phép.

Nếu bạn quên mật khẩu hiện tại, vui lòng tham khảo bài viết sau đây để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quên mật khẩu đăng nhập