Thiết lập một Số Điện Thoại Phòng Hờ

Bạn có thể đăng nhập bằng cách sử dụng một con số xác minh nhận được thông qua một số điện thoại phòng hờ đã đăng ký trước đó trong các trường hợp bạn bị mất thiết bị di động,
hoặc không thể nhận được số xác minh thông qua ứng dụng xác minh hoặc mã xác minh qua tin nhắn SMS.
(*Gói Miễn phí không có tính năng này)

Thiết lập một số điện thoại phòng hờ

  1. Truy cập trang thiết lập tài khoản thông qua menu [Thông tin Tài khoản] bên dưới [tên người dùng] tại góc trên bên phải của màn hình chat.
  2. Truy cập trang xác minh hai yếu tô từ menu [Xác thực hai yếu tố] ở bên trái màn hình.
  3. Click mục [Thiết lập] để có số điện thoại phòng hờ
  4. Nhập mật khẩu đăng nhập vào ô mật khẩu, và click [tiếp theo].
  5. Nhập mã quốc gia và số điện thoại, và click [tiếp theo].
  6. Nhập mã xác minh sáu con số bạn nhận từ tin nhắn SMS và click [Xác thực], số điện thoạI phòng hờ của bạn đã trở nên hợp lệ.