Chi tiết Xác thực hai yếu tố

Xác thực hai yếu tố (2FA) là một tính năng bảo mật khuyên dùng nhằm mục đích tăng cường bảo mật cho tài khoản Chatwork của bạn.
Bằng việc thiết lập xác thực hai yếu tố, bạn có thể ngăn chặn việc sử dụng trái phép tài khoản ngay cả khi mật khẩu của bạn bị lộ hoặc bị đánh cắp.  

Chi tiết Xác thực hai yếu tố

  • Bảo vệ tài khoản của bạn bằng cả mật khẩu và mã xác thực.
  • Bạn sẽ phải nhập mật khẩu và mã xác thực mỗi khi đăng nhập vào Chatwork.
  • Bạn có thể nhận mã xác thực từ một ứng dụng xác thực trên thiết bị di động của bạn hoặc qua tin nhắn văn bản.