Thay đổi/ cài đặt ID Chatwork

ID Chatwork

Khi muốn thêm liên lạc với người khác, có thể sử dụng Chatwork ID.
Khi tăng contact thì hãy dùng ID Chatwork.

Cài đặt ID Chatwork

Bấm vào tên người sử dụng ở bên phải màn hình trò chuyện
chọn [thông tin đại diện] → [chỉnh sửa thông tin hồ sơ]


mceclip0.png

 

Nhập ID muốn hiển thị trong [ID Chatwork] bấm nút [Lưu] sẽ được thay đổi.

mceclip1.png

Hiển thị ID Chatwork: 3 cách

1. Bấm vào icon bên trong màn hình trò chuyện.


mceclip2.png

2. Kết quả tìm kiếm người dùng.
Nếu nhập ID vào ô tìm kiếm sẽ hiển thị ID trong kết quả tìm kiếm .

mceclip3.png

 

3. Xem [Thông tin đại diện] của người khác: 

 

mceclip4.png