Cài đặt nhạc chuông thông báo

Có thể điều chỉnh âm lượng , âm báo khi có tin nhắn mới tới .

1)
khi bấm vào [tên người dùng] có bên phải phía tên màn hình trò chuyện sẽ hiển thị ra danh sách chọn [cài đặt cá nhân] thì sẽ hiển thị ra tab → [cài đặt thông báo].


2)
Hãy lựa chon âm báo yêu thích từ[danh sách âm báo ] trong thông báo bằng âm thanh .
Kiểm tra âm thanh thông báo thì chỉ cần bấm vào [phát lại].

46-02.jpg


3)
Có thể điều chỉnh âm lượng âm báo tại [âm lượng loa] trong thông báo bằng âm thanh .

46-03.jpg


4)
Nếu đã cài đặt theo ý muốn thì bấm vào nút [lưu ] nằm bên dưới trang .

Trường hợp âm báo không có hoạt động
thì hãy bỏ dấu check tại ô [phát ra âm thanh nếu có tin nhắn]