Nguyên nhân không thể tìm thấy tài khoản liên lạc của người dùng khác

Trường hợp không hiển thị kết quả tìm kiếm do các nguyên nhân dưới đây: 

1. Không trùng với thông tin tài khoản

Hãy tìm kiếm bằng tên , địa chỉ email hoặc là ID Chatwork của người khác.

※Không khuyến thích tìm kiếm các khoảng trống (space) không cần thiết.
Nếu biết ID Chatwork thì thay ID vào ngay chỗ「●」bên dưới, nếu muốn kết nối thì có thể mở trực tiếp trang thêm liên lạc "https://www.Chatwork.com/●"
Ví dụ: ID Chatwork là "demo123" thì URL là "https://www.Chatwork.com/demo123"

2. Liên lạc đã được thêm

Những liên lạc đã được thêm trong danh bạ hoặc trong thời gian chờ kết nối, sẽ không hiện thị trong kết quả tìm kiếm mới.

3. Người dùng đã thiết lập chế độ riêng tư

Trong phần cài đặt thông tin đại diện, người dùng đã bỏ tick mục "Cho phép tài khoản của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm".

mceclip0.png