Cách chuyển đổi tài khoản với ứng dụng di động(Android)

Đây là hướng dẫn cho tính năng đa tài khoản trên thiết bị di động cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều tài khoản. Trang này dành cho người dùng hệ điều hành Android.

Cách thêm tài khoản

  1. Chọn thẻ "Tài khoản" ở dưới cùng bên phải

  2. Mở màn hình “Chuyển đổi Tài khoản”

  3. Chọn “Đăng nhập bằng tài khoản hiện có”

  4. Nhập thông tin đăng nhập của bạn để đăng nhập hoặc chọn "Đăng ký"

Cách chuyển tài khoản

  1. Chọn thẻ "Tài khoản" ở dưới cùng bên phải
  2. Mở màn hình "Chuyển đổi Tài khoản"
  3. Chọn tài khoản bạn muốn chuyển đổi sang

 

Bấm vào đây để xem hướng dẫn dành cho hệ điều hành iOS.