Các câu hỏi thường gặp về chức năng nhiều tài khoản (ứng dụng di động)

Trang này bao gồm các câu hỏi thường gặp (FAQ) về "chức năng nhiều tài khoản" có trong ứng dụng di động.

Mục lục

Có giới hạn về số lượng tài khoản mà tôi có thể thiết lập với chức năng nhiều tài khoản không?

Bạn có thể thiết lập tối đa 15 tài khoản.

 

Làm thế nào để chuyển tài khoản?

Vui lòng tham khảo 

Cách chuyển đổi tài khoản với ứng dụng di động(iOS)

Cách chuyển đổi tài khoản với ứng dụng di động(Android)

 

Khi sử dụng nhiều tài khoản, ứng dụng gửi thông báo đẩy như thế nào?

Bạn có thể nhận được thông báo đẩy cho mọi tài khoản đã đăng ký với chức năng nhiều tài khoản.

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt thông báo đẩy cho từng tài khoản. Vui lòng tham khảo về cài đặt thông báo đẩy bên dưới.

 

Huy hiệu sẽ hiển thị như thế nào khi sử dụng chức năng nhiều tài khoản?

Ứng dụng sẽ hiển thị huy hiệu cho tài khoản mà bạn đã chọn và đang sử dụng. Ứng dụng sẽ không hiển thị huy hiệu cho các tài khoản hiện không hoạt động khác.

 

Tôi không thể khởi động ứng dụng từ thông báo email chưa đọc.

Hệ thống của bạn không được hỗ trợ. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Ứng dụng này được thiết kế để khởi động từ một trình duyệt trên điện thoại di động.

 

Khả năng áp dụng các tùy chọn cài đặt không giống nhau. Bạn có thể áp dụng các tùy chọn cài đặt cho từng tài khoản, từng thiết bị, v.v. Vui lòng tham khảo phần sau để biết khả năng áp dụng các tùy chọn cài đặt.

Trường hợp các tùy chọn cài đặt được áp dụng cho từng tài khoản.