Gói Miễn phí có những hạn chế gì?

Gói Miễn phí có một số hạn chế về mức độ sử dụng trong các mảng như duyệt qua tin nhắn cũ và dung lượng lưu trữ còn trống.
Không có hạn chế nào về các mảng như tham gia trò chuyện nhóm, thêm người liên hệ hoặc duyệt các tệp và tác vụ.

Xem hạn chế

 

 

Hạn chế về xem tin nhắn

Truy cập các tin nhắn trong 40 ngày qua và 5.000 tin nhắn cho mỗi tổ chức

__________2022-10-03_17.39.50.png

* Thống kê số lượng tin nhắn mà ít nhất một người dùng trong tổ chức của bạn có thể truy cập, cũng bao gồm "Cuộc trò chuyện của Tôi" và thông tin giao tiếp với các tổ chức khác
* Quy định về các tin nhắn có thể truy cập là dành cho tổ chức, vì vậy điều này không khác nhau đối với mỗi người dùng
* Có thể toàn quyền truy cập các tập tin và tác vụ, giống như trước đây
* Tất cả các tin nhắn trước đây đều được lưu, vì vậy bạn có thể nâng cấp lên gói trả phí để có toàn quyền truy cập vào tất cả các tin nhắn

 

 

Giới hạn lưu trữ

Giới hạn lưu trữ là 5 GB cho mỗi tổ chức.
Không thể tăng dung lượng lưu trữ.

 

Hạn chế về dấu trang

Không thể xem hoặc xóa dấu trang trên các tin nhắn bị hạn chế.
Bạn có thể xem các dấu trang này sau khi nâng cấp từ gói miễn phí.

 

Giới hạn về số người tham gia cuộc gọi video

Các cuộc gọi video chỉ được phép có hai người tham gia. Xin lưu ý rằng nếu có nhiều hơn hai người dùng tham gia, cuộc gọi sẽ tự động chuyển sang cuộc gọi thoại.

 

 

Hạn chế về hiển thị quảng cáo

Quảng cáo được hiển thị ở góc dưới cùng bên phải của màn hình trò chuyện.
Do không thể ẩn quảng cáo khi dùng gói miễn phí, vui lòng cân nhắc nâng cấp gói nếu bạn muốn ẩn quảng cáo.

 

Hạn chế về tìm kiếm tin nhắn nâng cao

Không thể chọn tìm kiếm tin nhắn nâng cao (loại trừ từ, từ người dùng và theo ngày). Bạn có thể sử dụng những tính năng này sau khi nâng cấp từ gói miễn phí.
(Tìm kiếm nâng cao chỉ khả dụng trong phiên bản web dành cho máy tính. Tính năng này không khả dụng trong ứng dụng di động.)

 

Giới hạn về các tính năng quản lý ngườI dùng

Các chức năng quản lý người dùng trong gói miễn phí có những hạn chế sau đây.

Giới hạn người dùng Có thể đăng ký lên đến 100 người.
Thêm và xóa người dùng Quản trị viên có quyền thêm và xóa.
Thay đổi thông tin người dùng Không áp dụng đối với Gói Miễn phí.
Nhập hàng loạt để đăng ký người dùng Không áp dụng đối với Gói Miễn phí.
Xuất thông tin người dùng Không áp dụng đối với Gói Miễn phí.
Tính năng nhóm Có sẵn để sử dụng.
Sử dụng API Có sẵn để sử dụng.

Tự động chấp nhận đối với các đối tượng liên hệ

Danh bạ được bổ sung tự động nếu trong cùng một tổ chức.

Đặc quyền của quản trị viên Chỉ cho phép bật các đặc quyền của quản trị viên.
*Người dùng không có đặc quyền của quản trị viên, và những người dùng khác cũng không được cấp đặc quyền của quản trị viên.

 

 

Hạn chế về nâng cấp

Trong trường hợp tổ chức có nhiều hơn một người dùng đã đăng ký, chỉ có thể thực hiện nâng cấp cho toàn bộ người dùng cùng một lúc. Không thể thực hiện nâng cấp chỉ cho một nhóm người dùng.
Nếu cần nâng cấp, quản trị viên có thể nâng cấp gói đăng ký của tổ chức.
Không thể thêm một nhóm người dùng của tổ chức vào một gói doanh nghiệp đã có sẵn.