Yêu cầu người quản lý gói kinh doanh・gói doanh nghiệp xác nhận・thay đổi thông tin đăng nhập.

Đối với gói kinh doanh・gói doanh nghiệp, hãy yêu cầu người quản lý (hoặc người có quyền quản lý người dùng) xác nhận hoặc thay đổi địa chỉ email đăng nhập và ghi đè mật khẩu của bạn.
(Mật khẩu chỉ có thể được ghi đè, không thể kiểm tra được.)

Trình tự thay đổi (dành cho người quản lý):
Sau khi đã nhấp vào tên ở góc trên bên phải của màn hình đăng nhập để truy cập vào「Cài đặt người quản lý」, khi nhấp vào「Chi tiết」của người dùng tướng ứng từ「Danh sách người dùng」ở menu bên trái có thể kiểm tra・thay đổi địa chỉ email đăng nhập và ghi đè mật khẩu.

 

Trong trường hợp đột nhiên không thể đăng nhập khi sử dụng hợp đồng tổ chức, người dùng có thể đã bị xóa bởi người quản lý (hoặc người có quyền quản lý người dùng)Vui lòng kiểm tra trong nội bộ tổ chức.

Đối với nội dung đã đăng trong quá khứ, tên người nói được hiển thị là「Tên người nói (đã hủy)」
Có thể xem bằng cách đăng ký mới và tham gia lại vào các Chat đã tham gia trước đây.
Vui lòng tham khảo trang trợ giúp bên dưới để biết chi tiết.

Khi người quản lý xóa người dùng của hợp đồng tổ chức