Thêm contact

Từ [] phía trên bên phải kết nối với màn hình [contact] bấm vào icon [thêm contact] hình tròn ở dưới bên phải.

90-01.jpg  90-02.jpg
Nhập (địa chỉ mail, tên , Chatwork ID )thông tin của người muốn thêm ,
hoặc bấm vào icon [tìm kiếm ] trên bàn phím thì sẽ hiển thị ra người muốn tìm ,
nếu bấm vào nút[ thêm ]thì gửi yêu cầu xác nhận .

90-03.jpg

※ Trên ứng dụng android thì có thể gửi mail lời mời đến người dùng mới từ sổ thông tin địa chỉ .
Tab vào [danh sách liên lạc] có ở phía trên bên phải màn hình [thêm contact] bấm vào nút mời và lựa chọn người muốn mời .
Không thể gửi lời mời đến người dùng mới nếu chưa được đăng ký trong sổ liên hệ .
Trương hợp gửi lời mời thì hãy gửi lời bằng trình duyệt của điện thoại .

URL đăng nhập bằng trình duyệt
https://www.Chatwork.com/login.php?lang=vi

Trước hết thì hãy đăng nhập Chatwork bằng trình duyêt của link phía trên .
Hãy sử dụng bằng viêc bấm vào phía trên bên trái [thêm+]→[thêm contact] .