khi chọn chatwork live thì sẽ hiển thị "đang đợi người tham gia"

Là trang thái chờ người khác tham gia cuộc gọi thoại

Không phải như là chatwork live đang có ,
hãy bắt đầu sử dụng thử chatwork live mới.

1) Phía trên khung nhập tin nhắn hãy bấm vào icon[video]
2) Chọn người muốn gọi thoại , bấm nút gọi thoại .
3) Trong log trò chuyện sẽ hiện link 「bắt đầu chatwork live」
thì cũng thể tham gia