Thêm công việc

Có thể thêm công việc cho nhiều người cùng 1 lúc , cũng có thể thêm cho toàn bộ thành viên.

Có 3 cách để thêm công việc

Video hướng dẫn chi tiết cụ thể các tính năng Chatwork

1) Thêm thủ công

- Chọn [+] bên cạnh mục [Thêm công việc]

- Nhập nội dung vào khung nhập [Nhập công việc] nằm phía bên phải của màn hình trò chuyện 
- Thiết lập người nhận việc tại mục [Giao cho] và cài đặt kỳ hạn tại mục [Thời hạn]

Screen_Shot_2022-10-18_at_14.20.46.png

2) Trích dẫn toàn bộ hoặc một phần yêu cầu từ nội dung tin nhắn để giao việc cho bản thân hoặc người khác

Quét khối đoạn tin nhắn cần lấy thông tin, chọn [Trích dẫn công việc]

Screen_Shot_2022-10-18_at_14.42.50.png

Đặt trỏ chuột ngay vị trí đoạn tin nhắn cần lấy để chuyển đổi tin nhắn thành công việc

Screen_Shot_2022-10-18_at_14.51.09.png

3) Trích dẫn lại nội dung công việc đã hoàn thành kèm nội dung báo cáo

Chọn mục [Công việc đã hoàn thành] -> [Trích dẫn]

Screen_Shot_2022-10-18_at_14.45.27.pngScreen_Shot_2022-10-18_at_14.45.33.png