Đăng tải tập tin

Có thể tải tập tin, dữ liệu lên bằng việc lựa chọn từ biểu tượng「kẹp giấy」hoặc kéo và thả tập tin trực tiếp vào khung trò chuyện
Có thể tải nhiều tập tin lên hoặc tập tin có dung lượng 5 GB

Hướng Dẫn Sử Dụng:

  1. Kéo & thả tập tin mà bạn muốn tải lên hoặc chọn tập tin
    mceclip0.png
  2. Nhập tên tập tin và nội dung tin nhắn khi màn hình xem trước được hiển thị

    filemessage2_vi.png

  3. Nhấp vào "Gửi" để gửi tệp tin
[Chọn Nhiều Tệp Tin]
Khi chọn đăng tải nhiều tập tin, màn hình gửi sẽ hiển thị cho mỗi tập tin
Nếu bạn muốn hủy bỏ tập tin bất kì nào đó -> nhấn nút "Hủy" đối với tệp tin đó
Nếu bạn muốn hủy bỏ việc gửi tất cả các tệp tin, hãy nhấp vào biểu tượng "x" ở góc trên bên phải

mceclip1.png mceclip3.png 

Hiển thị xem trước trong khi trò chuyện

Dữ liệu hình ảnh sẽ hiển thị xem trước nếu nằm trong điều kiện bên dưới
- Kích thước tệp : 10MB
- Kích thước hình ảnh: Dọc x ngang x 3 trong vòng 10.480.000 pixel

Một số lưu ý: 

- Chỉ có phía gửi dữ liệu mới sử dụng dung lượng

- Phía nhận dữ liệu thì dung lượng không bị giảm
- Khi gửi dữ liệu lớn không đủ dung lượng, vui lòng nâng cấp