Thay đổi dung lượng lưu trữ

Kiểm tra dung lượng lưu trữ

Phía trên bên phải màn hình trò chuyện bấm mở [quản lí tập tin ] ,
có kiểm tra [Màu đỏ :dữ liệu] của phần [tỉ lệ sử dụng lưu trữ] có ở bên dưới trang .

Dung lượng{xxGB} lưu trữ của  thì xin chú ý là dung lượng của toàn thể tổ chức chứ không phải từng cá nhân .
Có thể kiểm tra dung lượng mà tự bản thân nâng lên và dung lượng mà người khác đã nâng lên.

ScreenShot_2020-07-03_15.41.44.png


Ngoài ra người quản trị đại diện loại tài khoản tổ chức thì từ trang「danh sách người dùng」,
bên trong trang cài đặt quản trị có thể kiểm tra cụ thể dung lượng lưu trữ người nào dùng , dùng cho cái gì .
Tuy nhiên không thể kiểm tra được tệp tin nào đang tải lên do tính bảo mật .

Vì có thể tự động xóa file và xóa người dùng hiện tại không sử dụng chatwork
nên có thể làm mới dung lượng lưu trữ.

Thêm dung lượng lưu trữ.

Trường hợp của tổ chức thì mua thêm dung lượng từ「thay đổi dung lượng」 của trang cài đặt quản trị .
Nếu không phải là người quản trị thì không thể nào mua thêm dung lượng .
Lưu ý là không thể nào tăng dung của cá nhân , mà chỉ thêm dung lượng lưu trữ toàn thể tài khoản.

Có thể mua thêm dung lượng tại 「 thay đổi dung lượng 」của trang quản trị viên.
Thành viên không phải quản trị viên thì không thể mua thêm dung lương , xin hãy chú ý .
Khi điền dung lượng muốn mua thêm vào 「Thêm dung lượng」
bấm vào [Tiếp tục tới trang xác nhận]thì sẽ hiện ra màn hình thông tin xác nhận .
Sau khi kiểm tra thông tin thì bấm vào nút [Đăng ký bằng nội dung này]thì có thể thêm dung lượng.