Muốn xóa các tài khoản không cần thiết do lỡ tạo nhiều tài khoản

Có khả năng do người dùng đã vô tình tạo nhiều tài khoản với các địa chỉ email khác nhau và đang đăng nhập bằng tài khoản mới, vì vậy dữ liệu trong quá khứ không được hiển thị.
※Dữ liệu trong quá khứ sẽ không biến mất trừ khi hợp đồng bị hủy bỏ.

Hướng dẫn về trình tự đăng nhập bằng tài khoản ban đầu và xóa các tài khoản không cần thiết.

1)
Nếu Chatwork hiện đang đăng nhập ở trạng thái mới (tài khoản không cần thiết), vui lòng truy cập vào đây để xác nhận địa chỉ email đăng nhập hiện tại và ghi chú lại.

2)
Mở màn hình chính của Chatwork, nhấp vào tên ở góc trên bên phải, nhấp vào menu đăng xuất và thử đăng nhập lại bằng địa chỉ email đăng nhập đã được sử dụng ban đầu.

3)
Sau khi đăng nhập, nếu dữ liệu quá khứ được hiển thị, bạn đã đăng nhập bằng tài khoản đã được sử dụng ban đầu.

4)
Khi muốn hủy một tài khoản không cần thiết, xin hãy đăng xuất và sau đó đăng nhập lại bằng địa chỉ email bạn muốn hủy và tiến hành từ「Thủ tục hủy

Sau khi hủy, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa và không thể khôi phục lại được, do đó vui lòng kiểm tra địa chỉ email đang đăng nhập trước khi tiến hành thủ tục hủy (Trang xác nhận địa chỉ email đang đăng nhập)