Tác vụ [Chưa Đọc]

Sử dụng tác vụ [Unread/Chưa đọc] tin nhắn khi: 

- Cần thời gian để suy xét một vấn đề. Biến một tin nhắn đã đọc thành tin nhắn chưa đọc -> Giúp người dùng không bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng.

- Trường hợp nhiều thành viên cùng sử dụng chung 1 tài khoản.

- LƯU Ý: tác vụ này chỉ hiển thị ở tài khoản của người dùng, không ảnh hưởng đến lịch sử trò chuyện chung của nhóm.

- Cách làm: Di chuyển đến ĐÚNG TIN NHẮN cần ĐỌC LẠI -> Chọn biểu tượng 3 chấm và [Chưa đọc]


mceclip0.png

Hiển thị số tin chưa đọc trên tab trình duyệt web .

Khi mở chatwork trên tình duyêt máy tính thì sẽ hiển thị số lương tin nhắn chưa đọc ngay trên Tab.

52-02.png

※Hình trên có ý nghĩa là có 2 tin nhắn được To chưa đọc.
(Bên trong khung hiển thị số tin được To)