Vui lòng cung cấp thông tin về môi trường vận hành.

Yêu cầu hệ thống

Chúng tôi khuyên cáo bạn nên sử dụng Chatwork trên các hệ thống sau.
* Hệ thống có thể hoạt động tốt trong vài trường hợp, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo mọi tính năng có thể hoạt động như mong muốn.
* Đối với yêu cầu cho hệ thống Chatwork Live, vui lòng xem thêm tạitrang sau.
Môi trường vận hành cho Chatwork Live

 
Trình duyệt

Chúng tôi khuyên cáo bạn nên sử dụng phiên bản ổn định mới nhất của các trình duyệt hiện đại.

 Đối với Windows Đối với Mac
Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox
Phiên bản ổn định mới nhất của Microsoft Edge (dựa trên nhân Chromium)
Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox
Safari 10 trở lên

*Chatwork đã ngừng hỗ trợ Internet Explorer vào thứ Tư ngày 22 tháng 9 năm 2021. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Trang Trợ giúp.
*Tùy theo thời hạn hỗ trợ và quá trình cải thiện, có thể có những thay đổi về trình duyệt hỗ trợ mà không có sự báo trước.
*Kích thước khuyến nghị tối thiểu để sử dụng là 890px (Rộng) × 550px (Cao).

 

Ứng dụng điện thoại thông minh

 Đối với các ứng dụng iOS Đối với các ứng dụng Android
iOS 14.5 / iPadOS 14.5 trở lên

Hệ điều hành Android 8.0 trở lên

 

Ứng dụng trên máy tính

Windows Mac
Windows 8 trở lên

OS X 10.13 (High Sierra) trở lên

※Phiên bản macOS hỗ trợ máy tính Mac được trang bị bộ xử lý Intel và bộ xử lý Apple (chip Apple M1).

Cài đặt mạng

Phải cấp quyền cho các miền được liệt kê dưới đây để có thể sử dụng Chatwork.
* Đối với yêu cầu cho hệ thống Chatwork Live, vui lòng xem thêm tạitrang sau.
Môi trường vận hành cho Chatwork Live

 • *.Chatwork.com
 • kcw.kddi.ne.jp
 • tky-chat-work-appdata.s3.amazonaws.com
 • tky-chat-work-appdata.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com
 • ajax.googleapis.com
 • *.pusher.com
 • *.pusherapp.com
 • p01.mul-pay.jp
 • www.google.com
 • www.gstatic.com
 • fonts.gstatic.com

* Chatwork có thể không hoạt động chính xác nếu những miền trên không được quyền giao tiếp.
* Đề nghị những người dùng đã đặt hạn chế với các điểm truy cậ p hãy đảm bảo cấp quyền thích hợp trong phầ n cài đặt trước khi sử dụng dịch vụ.