Tìm người dùng Chatwork mà bạn quen biết bằng cách tìm kiếm thông tin liên hệ của họ

Sau khi kết nối với họ qua Chatwork, bạn có thể bắt đầu trao đổi tin nhắn.
Khi truy cập vào mục "Quản lý Danh bạ" và tìm kiếm từ mục thông tin liên hệ, bạn có thể liên kết Chatwork với Gmail hoặc các dịch vụ quản lý danh thiếp để tìm bất kỳ người nào trong danh bạ của bạn đang sử dụng Chatwork.

 

Liên kết tài khoản Gmail

Việc liên kết với Gmail cho phép bạn gửi yêu cầu liên hệ đến các địa chỉ email được lưu trong danh bạ Gmail của bạn.

Các bước

 1. Mở mục quản lý liên lạc.
 2. Nhấn vào "Liên kết Tài khoản Gmail" bên cạnh "Tìm kiếm liên hệ" để hiển thị "Tìm kiếm Người dùng".
  C93C6D03-E364-473D-B1B6-9186EA1438DC.png
 3. Cấp quyền cho phép Chatwork liên kết với tài khoản Google của bạn.
 4. Chọn người mà bạn muốn kết nối trên Chatwork từ Danh bạ Google của bạn.

 5. Chọn "Kết nối với ● người."
  *● biểu thị số người bạn đã chọn.
 6. Một yêu cầu liên hệ sẽ được gửi đến những người bạn đã chọn.

Thông tin được gửi đến người nhận như sau.

 • Một thông báo về yêu cầu phê duyệt liên hệ sẽ được gửi đến tài khoản Chatwork của người nhận.
 • Một email về yêu cầu phê duyệt liên hệ sẽ được gửi đến địa chỉ email của người nhận đã đăng ký với Chatwork.

 

Liên kết dịch vụ quản lý danh thiếp

Bạn có thể nhập các tệp CSV từ dịch vụ quản lý danh thiếp vào Chatwork để tìm kiếm người dùng trên Chatwork.

Những thứ bạn cần chuẩn bị

Để sử dụng chức năng tìm kiếm với dịch vụ quản lý danh thiếp, bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn một tệp CSV từ dịch vụ danh thiếp của mình. Chúng tôi hỗ trợ "Eight", "Sansan", "Wantedly People", "myBridge" và "SmartHR".

Xem các liên kết dưới đây để biết cách xuất tệp cho từng dịch vụ.

*Bạn chú ý nhớ chọn định dạng xuất là .csv.

Quy trình thực hiện

 1. Mở mục quản lý liên lạc.
 2. Nhấn vào "Liên kết dịch vụ quản lý danh thiếp" bên cạnh "Tìm kiếm liên hệ" để hiển thị "Tìm kiếm Người dùng".
  1E9240A3-697E-4040-BBBF-891F3950CD98.png
 3. Nhấp vào nút "Tải lên tệp CSV" và chọn tệp CSV của bạn.
 4. Kiểm tra tên tệp, và nếu không có vấn đề gì, hãy nhấp vào "Kết nối với Người dùng Chatwork".
 5. "Mở danh sách ""Bạn bè trên Chatwork"" và đánh dấu vào những người bạn muốn trò chuyện.
 6. Khi bạn chọn xong, hãy nhấp vào nút ""Kết nối với xx người"" ở phía dưới bên phải để gửi yêu cầu liên hệ đến những người bạn đã chọn."

Thông tin được gửi đến người nhận như sau.

 • Một thông báo về yêu cầu phê duyệt liên hệ sẽ được gửi đến tài khoản Chatwork của người nhận.
 • Một email về yêu cầu phê duyệt liên hệ sẽ được gửi đến địa chỉ email của người nhận đã đăng ký với Chatwork.