Giới thiệu về tính năng "Tìm kiếm trong dịch vụ quản lý danh thiếp"

Bạn có thể nhập các tệp CSV từ dịch vụ quản lý danh thiếp vào Chatwork để tìm kiếm người dùng trên Chatwork.

Những thứ bạn cần chuẩn bị

Để sử dụng chức năng tìm kiếm với dịch vụ quản lý danh thiếp, bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn một tệp CSV từ dịch vụ danh thiếp của mình. Chúng tôi hỗ trợ "Eight", "Sansan", "Wantedly People", "myBridge" và "SmartHR".

Xem các liên kết dưới đây để biết cách xuất tệp cho từng dịch vụ.

*Bạn chú ý nhớ chọn định dạng xuất là .csv.

Quy trình thực hiện

① Nhấp vào quản lý danh thiếp của bạn

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ thấy thông báo "Chào mừng bạn đến với Chatwork"; hãy nhấp vào "Dịch vụ quản lý danh thiếp". Màn hình "Chào mừng bạn đến với Chatwork" hiển thị.

vi_01____.png

② Tải lên các tệp CSV

Nhấp vào nút "Tải lên tệp CSV" và chọn tệp CSV của bạn.

vi_02csv________.png

③ Thực hiện yêu cầu bằng tệp đã chọn

Kiểm tra tên tệp, và nếu không có vấn đề gì, hãy nhấp vào "Kết nối với Người dùng Chatwork".

vi_03_______.png

④ Chọn những người bạn muốn trò chuyện qua Chatwork

"Mở danh sách ""Bạn bè trên Chatwork"" và đánh dấu vào những người bạn muốn trò chuyện.
Nếu bạn muốn kết nối với tất cả mọi người, hãy đánh dấu vào hộp kiểm ""Chọn Tất cả"".
Khi bạn chọn xong, hãy nhấp vào nút ""Kết nối với xx người"" ở phía dưới bên phải để gửi yêu cầu liên hệ đến những người bạn đã chọn."

vi_04_______.png

"Như vậy là bạn đã hoàn thành quy trình.
Nếu yêu cầu liên hệ của bạn được chấp thuận, bạn sẽ có thể trò chuyện với họ."

Từ chối /chấp nhận contact

Vui lòng tham khảo phần sau đây để biết những cách khác giúp kết nối với những người mà bạn biết.
Thêm một Liên hệ
Liên kết Danh bạ Google của bạn