Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cách xác thực với một Apple ID hoặc tài khoản Google hoặc bằng cách nhập địa chỉ email.

 

Các bước đăng ký bằng địa chỉ email và mật khẩu

 1. Truy cập màn hình đăng ký mới cho Chatwork, nhập địa chỉ email để đăng ký và bấm vào nút "Tiếp theo"
  mceclip1.png


 2. Bạn sẽ nhận được một email giới thiệu tại địa chỉ đã đăng ký với dòng tiêu đề như sau.

  Tiêu đề: Thông tin đăng ký tài khoản [Chatwork]

  *Nếu bạn không nhận được email, hãy xem trang "Email đăng ký tài khoản mới chưa được gửi đến".
  *Nếu bạn đăng ký bằng địa chỉ email của nhà cung cấp dịch vụ di động nhưng email đăng ký tài khoản không được gửi đến, hãy thử đăng ký lại bằng địa chỉ một email máy tính.

   

 3. Bấm vào liên kết "Đăng ký tài khoản" trong email và nhập thông tin khách hàng của bạn.

  *Bạn có thể thay đổi các mục thông tin bắt buộc là "Tên", "Địa chỉ email" và "Mật khẩu" bất cứ lúc nào
  *Hãy xem trang "Thay đổi địa chỉ email/tên đăng nhập" để biết thông tin về các bước thực hiện.
  *Đối với "Tên công ty", vui lòng xem trang "Thay đổi tên công ty".
  *"Số điện thoại" sẽ không hiển thị trong thông tin đăng ký (hồ sơ) Chatwork.

 4. Sau khi đọc Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư, hãy đánh dấu chọn "Tôi không phải là robot".
 5. Kiểm tra thông tin đã nhập. Nếu không có vấn đề gì, hãy nhấp vào "Đồng ý và bắt đầu" để hoàn tất quá trình đăng ký thành viên của bạn.

 6. Bấm vào nút "Mở Chatwork" trên trang Đã hoàn thành đăng ký thành viên.

  Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký, bạn có thể sử dụng tính năng trò chuyện.

 

Các bước đăng ký bằng Apple ID hoặc tài khoản Google

 1. Truy cập màn hình đăng ký mới cho Chatwork, bấm vào nút "Tiếp tục với Google" hoặc "Tiếp tục với Apple", chọn địa chỉ email bạn muốn đăng ký trên màn hình xác thực tương ứng và hoàn tất quá trình xác thực.
  mceclip2.png


 2. Bạn sẽ được đưa đến trang Nhập thông tin bắt buộc. Hãy nhập thông tin khách hàng của bạn.

  *Bạn có thể thay đổi các mục thông tin bắt buộc là "Tên" và "Địa chỉ email" bất cứ lúc nào.
  Vui lòng xem trang "Thay đổi địa chỉ email/tên đăng nhập" để biết thông tin về các bước thực hiện.
  *Đối với "Tên công ty", vui lòng xem trang "Thay đổi tên công ty".
  *"Số điện thoại" sẽ không hiển thị trong thông tin đăng ký (hồ sơ) Chatwork.
  *Nếu bạn đăng ký từ nước ngoài và không có số điện thoại tại Nhật Bản, vui lòng cân nhắc sử dụng phiên bản tiếng Anh.
  (Xin lưu ý rằng giao dịch thanh toán sẽ có đơn vị đô la Mỹ khi chuyển sang tiếng Anh.) 3. Sau khi đọc Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư, hãy đánh dấu chọn "Tôi không phải là robot".
 4. Kiểm tra thông tin đã nhập. Nếu không có vấn đề gì, hãy nhấp vào "Đồng ý và bắt đầu" để hoàn tất quá trình đăng ký thành viên của bạn.

 5. Bấm vào nút "Mở Chatwork" trên trang Đã hoàn thành đăng ký thành viên.

  Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký, bạn có thể sử dụng tính năng trò chuyện.