Tắt Xác thực hai yếu tố

Người dùng và quản trị viên có thể tắt xác thực hai yếu tố.

Người dùng có thể tắt Xác thực hai yếu tố bằng cách nào

 • Mở trình đơn phía dưới [tên người dùng] ở góc trên bên phải cửa sổ chat và chọn [Thông tin Tài khoản] để truy cập trang cài đặt tài khoản.
 • Chọn [Xác thực hai yếu tố] từ trình đơn bên trái để truy cập trang Cài đặt xác thực hai yếu tố.
 • Chuyển cài đặt xác thực hai yếu tố từ “BẬT” sang “TẮT.”
 • Nhập mật khẩu đăng nhập vào trường mật khẩu và nhấn nút [tiếp theo].
 • Nhấn nút [tắt] để tắt xác thực hai yếu tố.
* Tất cả các mã dự phòng cho xác thực hai yếu tố sẽ bị hủy bỏ sau khi tắt chế độ này

 

Quản trị viên có thể tắt Xác thực hai yếu tố bằng cách nào

Đối với doanh nghiệp, quản trị viên hoặc quản trị viên người dùng có thể tắt cài đặt xác thực hai yếu tố của người dùng theo quy trình sau.

 • Mở trình đơn phía dưới [tên người dùng] ở góc trên bên phải cửa sổ chat và chọn [Cài đặt Quản trị viên] để truy cập trang cài đặt quản trị viên.
 • Chọn [Danh sách người dùng] từ trình đơn bên trái.
 • Chọn [Thông tin chi tiết] của người dùng bạn muốn tắt xác thực hai yếu tố của họ để truy cập vào thông tin chi tiết của người dùng đó.
 • Nhấn nút [tắt] có thể tìm thấy trong phần xác thực hai yếu tố trên cửa sổ thông tin người. Lưu ý: nút [tắt] sẽ không xuất hiện nếu người dùng chưa đặt cấu hình xác thực hai yếu tố.
 • Xác thực thông tin chi tiết và nhấn nút [tắt] ở dưới cùng màn hình.
 • Nhấn nút [tắt] trên màn hình xác nhận cuối để tắt xác thực hai yếu tố.
* Quản trị viên không thể bật xác thực hai yếu tố của người dùng. Để bật chế độ này, người dùng phải đặt lại cấu hình.
* Tất cả mã dự phòng cho xác thực hai yếu tố sẽ bị hủy bỏ sau khi tắt chế độ này.
* Nếu bị cấm đăng nhập do xác thực hai yếu tố không thành công, việc tắt chế độ xác thực hai yếu tố sẽ cho phép người dùng đăng nhập lại.