Đặt Xác thực hai yếu tố (ứng dụng xác thực)

Đặt Xác thực hai yếu tố (ứng dụng xác thực)

 1. Từ menu dưới [Tên người dùng] ở góc phải màn hình trò chuyện, chọn Cài đặt cá nhân.
 2. Từ menu bên góc trái màn hình, chọn [Xác thực hai yếu tố], rồi chọn Đặt Xác thực hai yếu tố.
 3. Chuyển Xác thực hai yếu tố từ “Tắt” sang “Bật”.
 4. Nhập thông tin đăng nhập của bạn vào các trường mật khẩu và tên người dùng, sau đó nhấp vào nút [Tiếp theo].
 5. Chọn [Nhận mã xác thực qua ứng dụng] rồi nhấp nút [Tiếp theo].
 6. Ứng dụng xác thực sẽ được tải về điện thoại di động của bạn.
  - iOS
  Google Authenticator / Authy / IIJ SmartKey
  - Android
  Google Authenticator / Authy / IIJ SmartKey
 7. Nhấp vào biểu tượng [+] ở góc phải bên trên màn hình của ứng dụng xác thực, sau đó quét mã QR.
  Nếu bạn không thể đọc được mã QR, bạn có thể nhấp chọn [Mã bí mật] để ứng dụng hiển thị một mã xác thực.
 8. Nhập mã xác thực có 6 chữ số do ứng dụng tạo rồi nhấp [Xác thực].
 9. Xác nhận mã dự phòng và nhấp vào nút [Kích hoạt Xác thực hai yếu tố] ở cuối trang để bật Xác thực hai yếu tố.

* Vui lòng sao chép lại mã dự phòng và giữ mã này ở một nơi an toàn.