Cài đặt Xác thực hai yếu tố (SMS)

Cài đặt Xác thực hai yếu tố (SMS)

  1. Truy cập vào trang cài đặt tài khoản từ [Cài đặt cá nhân] thuộc menu dưới [tên người dùng] ở góc phải bên trên màn hình trò chuyện.
  2. Truy cập vào trang Cài đặt xác thực hai yếu tố từ [Xác thực hai yếu tố] ở menu bên trái màn hình.
  3. Chuyển cài đặt Xác thực hai yếu tố từ “TẮT” sang “BẬT”.
  4. Nhập mật mã đăng nhập vào trường mật mã, rồi nhấp vào nút [Tiếp theo].
  5. Chọn [Nhận mã xác thực qua SMS] và nhấp vào nút [Tiếp theo].
  6. Nhập mã quốc gia và số điện thoại rồi nhấp [Đăng ký].
  7. Nhập mã xác thực 6 chữ số bạn nhận được qua SMS rồi nhấp vào [Xác thực].
  8. Kiểm tra mã dự phòng và nhấp vào nút [Bật xác thực hai yếu tố] ở cuối trang để bật xác thực hai yếu tố.
* Xác thực hai yếu tố qua SMS không thể được dùng với gói miễn phí. Vui lòng sử dụng xác thực hai yếu tố qua ứng dụng xác thực.
* Vui lòng sao chép lại mã dự phòng và giữ mã này ở một nơi an toàn.