Liên kết Danh bạ Google của bạn

Ứng dụng Chatwork cho phép bạn kết nối với những người khác và bắt đầu tương tác với họ qua các tin nhắn.
Để kết nối với người mà bạn biết, bạn cần gửi cho họ một yêu cầu liên hệ Chatwork.

Bạn có thể liên kết Danh bạ Google của mình khi đăng ký tài khoản và gửi yêu cầu liên hệ đến các địa chỉ email đã đăng ký của những người trong Danh bạ Google của bạn.
* Xin lưu ý rằng liên kết Danh bạ Google của bạn trong quá trình đăng ký tài khoản chỉ khả dụng cho các gói miễn phí.

Bạn có thể liên kết Danh bạ Google của mình từ trang sau.

Kết nối qua Danh bạ Google

 

Các bước

 1. Chọn "Kết nối qua Danh bạ Google" trên trang "Chào mừng bạn đến với Chatwork".

 2. Cấp quyền cho phép Chatwork liên kết với tài khoản Google của bạn.

 3. Chọn người mà bạn muốn kết nối trên Chatwork từ Danh bạ Google của bạn.

 4. Chọn "Kết nối với ● người."
  a.*● biểu thị số người bạn đã chọn.

 5. Một yêu cầu liên hệ sẽ được gửi đến những người bạn đã chọn.

Cách thức hoạt động

Thông tin được gửi đến người nhận như sau.

 • Nếu họ đã có tài khoản Chatwork:
  • Một thông báo về yêu cầu phê duyệt liên hệ sẽ được gửi đến tài khoản Chatwork của người nhận.
  • Một email về yêu cầu phê duyệt liên hệ sẽ được gửi đến địa chỉ email của người nhận đã đăng ký với Chatwork.

 • Nếu họ không có tài khoản Chatwork:
  • Một email mời tham gia Chatwork sẽ được gửi đến địa chỉ email của người nhận.

 Vui lòng tham khảo phần sau đây để biết những cách khác giúp kết nối với những người mà bạn biết.
Thêm một Liên hệ
Giới thiệu về tính năng "Tìm kiếm trong dịch vụ quản lý danh thiếp"