Cài đặt thông báo tin push (iOS)

Cài đặt thông báo tin push

Khởi chạy ứng dụng và chọn "Tài khoản" ở phía dưới bên phải của ngăn trò chuyện, sau đó chọn "cài đặt", và đặt trạng thái "thông báo đẩy" sang "bật".
Bạn có thể chọn để thông báo đẩy kích hoạt cho riêng "tin nhắn gửi cho bạn" hoặc "tất cả tin nhắn".

iOS4.38_vi-________01.PNG


Nếu bạn chọn "Tin nhắn gửi cho Tôi”, bạn sẽ được thông báo khi có trò chuyện trực tiếp, tin nhắn gửi cho bạn, khi một nhiệm vụ được thêm vào, khi một nhiệm vụ được hoàn thành và khi một liên hệ được phê duyệt.

Ngoài ra, bạn có thể bật và tắt thông báo trò chuyện nhóm.
Nhấn biểu tượng (...) nằm ở phần trên bên phải của màn hình trò chuyện nhóm, chọn biểu tượng bánh răng nằm ở phần trên bên phải sau đó chọn "thông báo đẩy" và đặt trạng thái "thông báo cá nhân" sang "bật".

iOS4.38_vi-________04_b.png

Thêm vào đó, để sử dụng thông báo theo thời gian thực, bạn phải bật thông báo Chatwork trên màn hình cài đặt phía người dùng.

Nếu thông báo theo thời gian thực được đặt ở trạng thái tắt trên màn hình cài đặt tài khoản, bạn sẽ không nhận được thông báo nào ngay cả khi thông báo theo thời gian thực trên mỗi cuộc trò chuyện nhóm được bật.


Thiết lập quy tắc không thông báo

Nếu bạn không muốn nhận thông báo đẩy vào cuối tuần hoặc sau giờ làm việc, bạn có thể tắt thông báo đẩy cho những ngày và thời điểm cụ thể.  

iOS4.38_vi-________03.PNGiOS4.38_vi-________02.PNG

sử dụng thông báo push thì cần có lợi cho thông báo Chatwork tại màn hình cài đặt sử dụng.

 

Xoá (tắt) thông báo push

Khởi chạy ứng dụng và chọn "tài khoản" ở phía dưới bên phải của ngăn trò chuyện, sau đó chọn "cài đặt", và đặt trạng thái "thông báo đẩy" sang “tắt”.