18/6/2018 Sửa đổi Gói Miễn phí

Đây là thông báo cho việc sửa đổi gói miễn phí sẽ được triển khai vào ngày 18 tháng Bảy năm 2018.

Sửa đổi Gói Miễn phí

Nhằm tiếp tục cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ cao hơn,
Chatwork sẽ triển khai thay đổi về giới hạn sử dụng gói miễn phí.

Nhân viên Chatwork luôn nỗ lực cải thiện dịch vụ để cung cấp cho khách hàng nhiều lợi ích hơn.

Chi tiết Việc Sửa đổi Gói Miễn phí

Giới hạn về việc sử dụng nhóm trò chuyện cho gói miễn phí sẽ được sửa đổi như sau:

Ngày Thực hiện:
18 tháng Bảy năm 2018 (thứ Tư)

Chi tiết Sửa đổi:

Trước khi Sửa đổi Sau khi Sửa đổi
Người dùng có thể tham gia tối đa 14 nhóm trò chuyện. Người dùng có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện nhóm tối đa 14 lần.

Vào thời điểm triển khai sửa đổi, người dùng vẫn sẽ có thể tham gia tối đa 14 nhóm trò chuyện như trước.
Tuy nhiên, người dùng sẽ không còn có thể liên tục tham gia và rời nhóm trò chuyện với số lần không giới hạn nữa.
※Nó chỉ ảnh hưởng khi bạn tham gia một cuộc trò chuyện nhóm mới với tư cách thành viên.

Hỏi & Đáp về giới hạn trò chuyện nhóm

ad_fix.png