2/4/2018 - Thông báo: Thay đổi môi trường hoạt động Chatwork Live

Chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật hệ thống để nâng cao chất lượng trong tương lai của dịch vụ Chatwork Live giúp người dùng thực hiện các cuộc gọi thoại và video.

Ngày cập nhật hệ thống: 23 tháng 4 năm 2018

Mục lục:

Thay đổi về môi trường hoạt động

Có thể sử dụng Chatwork Live với những trình duyệt được liệt kê dưới đây.。

Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật
Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox
Internet Explorer 11 trở lên (Chế độ Desktop)
Phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome
Phiên bản ổn định mới nhất của Mozilla Firefox
Safari 10 trở lên

* Tính năng Chia sẻ Màn hình không khả dụng trên Safari.

Phải cấp quyền cho các miền và cổng được liệt kê dưới đây để có thể sử dụng Chatwork Live.

Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật
Miền:
d2cxqj2w0ktore.cloudfront.net
*.temasys.com.sg

Cổng:
TCP:80, 443,3000, 3443
UDP:3478, 5349

Miền:
*.agora.io

Cổng:
TCP:80, 443, 5668, 5669, 5866〜5890, 6443, 8667, 9667
UDP:3478, 10000 〜 65535

* Chatwork Live có thể không hoạt động chính xác nếu những miền và cổng trên không được quyền giao tiếp.
* Đề nghị những người dùng đã đặt hạn chế với các điểm truy cậ p hãy đảm bảo cấp quyền thích hợp trong phầ n cài đặt trước khi sử dụng dịch vụ.

Chấm dứt hỗ trợ Chatwork Live cho Internet Explorer

Hỗ trợ cho Chatwork Live trong IE sẽ được chấm dứt với lần cập nhật hệ thống này.
Xin lưu ý rằng dịch vụ Chatwork Live sẽ không còn hoạt động trên IE sau khi cập nhật.

Chatwork Live hiện đang sử dụng công nghệ WebRTC giúp thực hiện các cuộc gọi video mà không cần cài đặt phần bổ trợ.

Tuy nhiên chúng tôi đã quyết định rằng việc tiếp tục hỗ trợ cho IE vốn không hỗ trợ công nghệ WebRTC sẽ là một việc khó khăn.
Do vậy, khi thay đổi để cải thiện chất lượng và tính năng trong tươn g lai của dịch vụ Chatwork Live, chúng tôi đã quyết định chấm dứt hỗ trợ cho trình duyệt IE.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện sẽ xảy ra với những khách hàng đang sử dụng trình duyệt IE, và mong bạn thông cảm về quyết định này.


Thay đổi về số người dùng tối đa trong một cuộc gọi với Gói cước Cá nhân

Số người dùng tối đa trong một cuộc gọi video với Gói cước Cá nhân sẽ thay đổi với lần cập nhật hệ thống sắp tới.

  Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật

Cá nhân

Đến 4

Đến 14

*Chatwork Live là một dịch vụ thuộc loại tùy khả năng.
*Số lượng người dùng có thể tham gia trong một cuộc gọi ổn định có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động của người dùng.

Cập nhật ứng dụng trên di động

Việc cập nhật cho ứng dụng iOS/Android sẽ là cần thiết cùng với lần cập nhật hệ thống này.
Bạn phải cập nhật ứng dụng Chatwork Live trên iOS/Android của mình lên phiên bản mới nhất để có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi cập nhật hệ thống.

Ngoài ra, phiên bản ứng dụng di động hỗ trợ hệ thống mới của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động cùng thời điểm với cập nhật hệ thống.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, tuy nhiên hãy đảm bảo cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng sau khi cập nhật hệ thống có hiệu lực.
*Các chức năng gọi trên phiên bản cũ của ứng dụng mà không hỗ trợ phiên bản mới của Chatwork Live sẽ không còn hoạt động sau khi cập nhật hệ thống.


Chúng tôi đang nỗ lực để vận hành dịch vụ một cách ổn định và rất trân trọng sự thông cảm của bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo trì này, vui lòng liên hệ với chúng tôi từ trang bên dưới:
Hỗ trợ Chatwork