Thay đổi kích cỡ chữ

Từ menu [] có ở phía trên bên trái mà hình danh sách trò chuyện , mở màn hình [cài đặt] , từ [kích thước chữ] có thể cài đặt kích thước

・nhỏ
・ vừa
・ lớn
・ lớn nhất.

Nếu bấm vào kích thước muốn cài đặt thì hoàn thành việc thay đổi.

78-01.jpg  78-02.jpg