Chỉnh sửa công việc

Từ menu []Bấm vào [công việc] phía trên bên phải màn hình trò chuyện , bấm vào icon bút chì của công việc nào muốn chỉnh sửa.

Hoặc từ màn hình [quản lí công việc] cũng có thể chỉnh sửa bằng thao tác giống như trên.

74-01.png