Xóa contact

Từ [] bấm [contact]có ở màn hình [danh sách trò chuyện] nếu bấm vào người muốn xoà thì sẽ hiển thị ra màn hình tthông báo xoá nếu bấm [xoá ] thì sẽ xoá contact.

Nếu xoá contact thì đồng thời cũng sẽ xoá lịch sử trò chuyện với người khác nên hãy chú ý.

89-01.jpg  89-02.jpg

89-03.jpg

Bài viết này có hữu ích không?
7 trên 19 thấy hữu ích