Làm thế nào để truy cập Chatwork từ điện thoại di động?

Chúng tôi có các ứng dụng riêng dành cho các thiết bị iPhone, iPad, và Android.

Ứng dụng iOS và Android cho phép bạn xem tất cả mọi thông tin trong tài khoản của mình. Bạn sẽ thấy tất cả tin nhắn, tập tin, công việc. Bạn có thể tạo nhóm chat mới, thêm danh bạ, và tải tập tin lên nhóm chat. Bạn có thể bổ sung công việc mới vào danh sách công việc hiện tại.

Nếu bạn đã có tài khoản Chatwork, vui lòng cài đặt ứng dụng cho thiết bị di động của bạn và đăng nhập vào Chatwork bằng tài khoản hiện tại của mình. Nếu bạn là người mới dùng Chatwork, bạn cũng có thể tạo tài khoản từ ứng dụng di động.